Sẽ công khai 100% giá thuốc, giá trang thiết bị, vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán và giá khám chữa bệnh trên Cổng công khai y tế

Giải đáp những lo lắng thường gặp về bệnh giun đũa chó/mèo cho các bà mẹ
28 Tháng Mười, 2020
BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
10 Tháng Mười Một, 2021

Ngày 22/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5316/QĐ-BYTphê duyệt Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, các mục tiêu cụ thể năm 2025 của Chương trình gồm:

1) Duy trì Cổng công khai y tế, Cổng công khai giá các thiết bị y tế 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh…được công khai trên cổng.

2) Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

3) 90% hồ sơ công việc tại Bộ Y tế, Sở Y tế; 80% hồ sơ công việc của phòng y tế huyện được xử lý trên mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà