Quyết định 4376/QĐ-BYT 2019 Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Cái ghẻ: Loài ký sinh trùng đào hang đẻ trứng trên da người
18 Tháng Chín, 2019
Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động tại Viện Sốt rét – KST – CT TP.HCM
2 Tháng Một, 2020

Ngày 24/9/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4376/QĐ-BYT về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Theo đó, mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời, mã được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mã định danh y tế gồm dãy các ký tự được mô tả là XXXXXXXXXX . xxxxxxxxxx gồm 3 phần sau:

  • Mười ký tự đầu của dãy số là số bảo hiểm xã hội của cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.
  • Ký tự thứ mười một là dấu phân cách giữa hai dãy số thể hiện là dấu “.” dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng.
  • Dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bảo định danh hợp lệ.

Các ký tự từ thứ mười một đến cuối sẽ được làm mờ đi và chỉ được dùng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống cấp mã định danh y tế.

Quyết định 4376/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.