Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Thông tư 35/2019/TT-BYT Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
6 Tháng Hai, 2020
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ COVID-19
20 Tháng Bảy, 2020

Ngày 15/01/2020, tại Bộ Y tế, Hội đồng Khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã tổ chức họp đánh giá và nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng nhiễm một số loài giun, sán phổ biến ở khu vực Nam Bộ – Lâm Đồng và kết quả một số biện pháp phòng chống giun, sán dựa vào cộng đồng”. Đề tài do Viện Sốt rét – KST – CT TP. Hồ Chí Minh thực hiện, kết quả đã được Hội đồng đánh giá xuất sắc.

Hình ảnh buổi bảo vệ đề tài

Qua 30 tháng nghiên cứu, đề tài đã thu được một số kết quả tương đối phong phú, đa dạng về thành phần, tỷ lệ và cường độ nhiễm một số loài giun, truyền qua đất ở khu vực Nam Bộ – Lâm Đồng; Xác định được thực trạng nhiễm một số loài sán và Đánh giá được kết quả một số biện pháp phòng chống giun, sán dựa vào cộng đồng. Đồng thời bước đầu đã xây dựng được bản đồ phân bố giun, sán ở khu vực. Bản đồ được cung cấp cho các địa phương ở dạng phần mềm rất tiện cho tra cứu, bổ sung cập nhật thông tin.

Qua thực hiện đề tài cũng đã đào tạo được 3 thạc sỹ (đã hoàn thành), một nghiên cứu sinh (đang tiếp tục nghiên cứu). Hoàn thành 5 chuyên đề, viết và đăng tải 5 bài báo tiếng Anh và tiếng Việt.

Thu thập, bảo quản được nhiều mẫu vật về giun sán phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.