Bệnh Học

15 Tháng Mười Một, 2016

Sán lá Dicrocoelium dendriticum

Dicrocoelium dendriticum là một loài sán lá thường ký sinh trong gan động vật nhai lại (trâu, bò) nhưng cũng có thể phát hiện ở các […]
15 Tháng Mười Một, 2016

Bệnh sán dải heo

I. Hình thể 1. Sán trưởng thành Sán dải heo trưởng thành có thân dẹp, màu trắng đục, dài từ 2-4 m, có khoảng 800-1000 đốt. […]