Bệnh sán

15 Tháng Mười Một, 2016

Bệnh sán dải heo

I. Hình thể 1. Sán trưởng thành Sán dải heo trưởng thành có thân dẹp, màu trắng đục, dài từ 2-4 m, có khoảng 800-1000 đốt. […]